V čase, kedy sledujeme rôzne pokusy o znovurozdelenie sveta, my, Česi a Slováci sa spájame.
Robíme tak prostredníctvom športu. Šport je totiž univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý a ktorý spája ľudí.
A práve idea vzájomného prepojenia a budovania medziľudských vzťahov je podstatou nášho unikátneho projektu
ČESKOSLOVENSKÉHO LEVA - OKLAMČÁK SHOW SPORT TEAMU.
Ten je založený na tradíciách a bohatej histórii našich národov.
Lev je nielen kráľom zvierat, ale aj symbolom odvahy, spravodlivosti a ochrany.
My sa zaväzujeme chrániť ideu vzájomného bratstva, ktorá nám bola v minulosti odopretá.
Prostredníctvom športu a zábavy preto budeme spájať to, čo politici v minulosti rozdelili.
Pretože nezáleží na tom, či ste Pražák, Moravák, Záhorák, Bratislavčan, Oravak, alebo východniar.
Všetci sme jednoducho "levy" - zoskupení v kolektíve ČESKOSLOVENSKÝ LEV - OKLAMČÁK SHOW SPORT TEAM. A to je dôležité.
Poďte s nami v stopách "levov" prinášať radosť, pohodu a športovo-kultúrne vyžitie do všetkých kútov " Československa" a celého sveta.


 

 AKTUÁLNE