ČESKOSLOVENSKÝ LEV - Oklamčák show sport team, je zoskupenie známych a úspešných ľudí, športového, kultúrneho a spoločenského života.
Vo svojich radoch združuje majstrov Európy, majstrov sveta, olympijských víťazov, reprezentantov Českej a Slovenskej republiky, ale aj bývalého Československa,
zo všetkých druhov športu.

Okrem toho, jeho členmi sú aj známi a úspešní herci, speváci, umelci a osobnosti kultúrneho a spoločenského života, ale aj ľudia ktorí vo svojej profesii dosahujú významné úspechy
- známi podnikatelia, politici, právnici, lekári, riaditelia a majitelia firiem.
Jednoducho ľudia, v rámci územia bývalého Československa, ktorí sa aktívne, alebo pasívne, zaoberajú športom a športovým dianím.

Ale členmi ČESKOSLOVENSKÉHO LEVA - Oklamčák show sport teamu sú aj významné zahraničné osobnosti, žijúce v Čechách a na Slovensku, ale aj v iných krajinách,
ktorí fandia myšlienke, "prostredníctvom rôznych druhov športu prinášať radosť, pohodu a športovo - kultúrne vyžitie pre všetkých, na celom svete".

ČESKOSLOVENSKÝ LEV - Oklamčák show sport team, je jednoducho univerzálne zoskupenie osobností, všetkých vekových kategórií, ktorí majú radi šport, kultúru, zábavu
a spoločenský život a chcú sa aktívne podieľať a napomáhať  pri rozvoji tohto spoločenstva a pri napĺňaní jeho hlavnej myšlienky "spájať ľudí", prostredníctvom rôznych druhov
športových aktivít, no hlavne disciplín, ako je futbal, hokej, golf, tenis, volejbal, basketbal, box, bowling, vodné pólo, lyžovanie, atletika.

A všetci spolu, v rámci možností, pomáhať ľuďom v núdzi, prostredníctvom charitatívnych podujatí ...